ACB METASOL 3 Pha (loại FIXED)   ACB METASOL 3 POLES (DRAW OUT)
Tên hàng In (A) Icu(KA)   Tên hàng In (A) Icu(KA)
AN-06D3-06H 630A 65   AN-06D3-06A 600A 65
AN-08D3-08H 800A 65   AN-08D3-08A 800A 65
AN-10D3-10H 1000A 65   AN-10D3-10A 1000A 65
AN-13D3-13H 1250A 65   AN-13D3-13A 1250A 65
AN-16D3-16H 1600A 65   AN-16D3-16A 1600A 65
AS-20E3-20H 2000A 85   AS-20E3-20A 2000A 85
AS-25E3-25H 2500A 85   AS-25E3-25A 2500A 85
AS-32E3-32H 3200A 85   AS-32E3-32A 3200A 85
AS-40E3-40H 4000A 85   AS-40E3-40A 4000A 85
AS-40F3-40H 4000A 100   AS-40F3-40A 4000A 100
AS-50F3-50H 5000A 100   AS-50F3-50A 5000A 100
AS-63G3-63H 6300A 120   AS-63G3-63A 6300A 120
ACB METASOL 4 POLES (FIXED)   ACB METASOL 4 POLES (DRAW OUT)
Tên hàng In (A) Icu (KA)   Tên hàng In (A) Icu (KA)
AN-06D4-06H 630A 65   AN-06D4-06A 600A 65
AN-08D4-08H 800A 65   AN-08D4-08A 800A 65
AN-10D4-10H 1000A 65   AN-10D4-10A 1000A 65
AN-13D4-13H 1250A 65   AN-13D4-13A 1300A 65
AN-16D4-16H 1600A 65   AN-16D4-16A 1600A 65
AS-20E4-20H 2000A 85   AS-20E4-20A 2000A 85
AS-25E4-25H 2500A 85   AS-25E4-25A
2500A
85
AS-32E4-32H 3200A 85   AS-32E4-32A 3200A
85
AS-40E4-40H 4000A 85   AS-40E4-40A 4000A 85
AS-40F4-40H 4000A 100   AS-40F4-40A 4000A 100
AS-50F4-50H 5000A 100   AS-50F4-50A 5000A 100
AS-63G4-63H 6300A 120   AS-63G4-63A 6300A 120
PHỤ KIỆN ACB   PHỤ KIỆN ACB
Bộ bảo vệ thấp áp UVT coil   Khóa liên động 2-way (dùng cho 2 ACB)
(UVT+UDC) UDC: UVT Time Delay Controller   (Mechanical Interlock) 3-way (dùng cho 3 ACB)
Shunt Coil (cuộn mở) SHT for ACB   Tấm chắn pha IB for ACB 630A~6300A